Paano Ang Pasko

Every December, our school would have a carolfest, a Christmas singing competition. There would be a required piece (something everyone would sing) and a choice piece (anything we wanted to sing). For that year, this song was my class’ choice piece. I can’t remember why we all decided it would be a cool idea for me to write a song. Maybe it helped that I was the president of the class.

As far as “audience impact” goes, we had the auditorium in tears. Since we were clearly the crowd favorite, but not the best participant, they gave us a special award “best composition”, which is probably the stupidest consolation anyone can receive since it wasn’t a songwriting contest.

Six years later, a record company picked up the song and had a well-known star sing it. A year later, it would win at an award. Not bad for a song that won “best composition” prematurely.

Paano Ang Pasko
© 1991

Paano ang pasko ng batang lansangan?
Mga munting regalo, ang inaasam
Sumsilip sa bintana ng tindahan
Sa araw na ito

Paano ang pasko
ng pusong nabigo?
Wasak na mga pangako
Pag-ibig ay naglaho
Luha’y kumikislap sa ilaw ng parol
Sa araw na ito

Chorus:
Ngunit isang bituin
Umiilaw sa langit
Kaarawan ng sanggol kung tawagin ay hari
Sigaw ng isang milyong tinig
Maririnig sa buong daigdig
Pag-asa, pagmamahal
Dala ng pagsilang
Tanong ng puso ko, Paano ang pasko
Na kay lungkot ng pagdating
Ang minsan sa isang taon ay gan’to pa rin

Paano ang pasko
Pamilya’y `di buo
Saan na ba nagtungo
Sa Diyos nagtatampo
Inaasam na mahagkan
At muling makapiling–
Ang tanging hiling

Repeat Chorus 2x

Music + Audio Producer • Teacher • Writer

%d bloggers like this: